Toiminnantarkastukset

Yhdistyksesi tarvitsee toiminnantarkastajan. Yleensä tehtävään valitaan se, joka panee vähiten hanttiin ja näin asia saadaan hoidettua ja lain kirjain täytettyä.

Mitäpä jos asiaa ajattelisi toisin? Entäpä jos toiminnantarkastajana olisi henkilö, joka tietää mitä tekee ja paneutuu aidosti yhdistyksen asioihin siitä näkökulmasta miten toimintaa saataisiin järkevöitettyä ja taloutta tehostettua? Ammattimainen toiminnantarkastaja ei ole rahallisesti suuri investointi ja toisaalta, usein ammattimainen katselmus tuottaa lopputuloksena säästöjä.

Yhdistyslain 38 § käsittelee toiminnantarkastuksia:

Toiminnantarkastajan kelpoisuusvaatimukset ovat lähtökohtaisesti samat kuin tilintarkastajaa koskevat tilintarkastuslain yleiset kelpoisuusvaatimukset. Toiminnantarkastajana ei voi olla oikeushenkilö taikka alaikäinen, konkurssissa oleva eikä muu toimintakelpoisuudeltaan rajoitettu henkilö.
Toiminnantarkastajalla on oltava sellainen taloudellisten ja oikeudellisten asioiden tuntemus kuin yhdistyksen toimintaan nähden on tarpeen tehtävän hoitamiseksi. Toiminnantarkastajan tulee olla vapaa lausumaan käsityksensä ulkopuolisista tekijöistä riippumatta.

Nämä kriteerit täyttyvät Rohkea Innovationsin toiminnantarkastuspalvelussa, jossa tarkastajana toimii johtava neuvonantaja Lauri Valtonen.

Täyttyvätkö ne Sinun yhdistyksessäsi tällä hetkellä?

Comments are closed.