Rohkea Innovations

Rohkea Innovations on pienyrityksen hallinnon kumppani. Löydämme tarvittavat kontaktit ja tekijät sekä ratkomme byrokratian kiemurat. Olemme vastaväittäjä, jota yrittäjä kaipaa ideoidensa jalostamiseksi.  Jokainen timantti kaipaa hiomista!

 

Rohkea Innovations toimii pienen yrityksen tai yhdistyksen hallintokumppanina. Tarjoamme hallintoon ja toiminnan järjestämiseen apua, tukea, kokemusta ja osaamista. Lopputuloksena on tehokas ja tarkoituksenmukainen hallintotapa, joka mahdollisimman vähän haittaa yrityksen tai yhteisön perustoimintaa.

 

Lisäksi kauttamme löytyy hallinnon järjestämisen tueksi palvelua ja tukiverkostoa. Mm. toimintojen ulkoistaminen, brändin rakentaminen, markkinointi, rahoitus- ja vakuutuskumppanit, viestintä- ja tilitoimistot löytyvät verkostomme kautta.

 

Rohkea Innovations tarjoaa pienyrityksille ja yhdistyksille koulutuksia toiminnan järjestämisen perusteista. Ne käsittelevät mm. rahoitussuunnittelua ja sen hyödyntämistä, myyntityötä ja siinä onnistumisen kulmakiviä ja suunnitelmallisen toiminnan järjestämistä. Koulutuskokonaisuudet on laadittu silmällä pitäen pienten yritysten tarpeita ja ne toteutetaan niin, että mukana on useampi pienyrittäjä tai yrityksen edustaja. Optimaalinen koulutusryhmän koko on 4-5 henkilöä, jolloin vertaistuki ja avoimuus on parasta mahdollista ja koulutusinvestointi yhtä yritystä kohden pysyy kevyenä.

 

Comments are closed.